Fiscal i comptable  • Assessorament legal en la matèria per persones físiques, societats civils i societats mercantils
  • Confecció de processos comptables
  • Confecció Declaracions d’ impostos i contestació de requeriments
  • Legalització de Llibres de comerç
  • Inspeccions, recursos i actuacions administratives i judicials en matèria tributària.
x-03