Jurídic i mercantil  • Contractes mercantils
  • Constitució de Societats i altres entitats jurídiques
  • Confecció i tramitació del Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
  • Legalització i actualització de Llibres Mercantils
  • Assessorament i liquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions
x-DSC01714-s