Laboral i Seguretat Social  • Assessorament legal en la matèria per empreses i autònoms
  • Confecció i presentació de contractes de treball i pròrrogues, nòmines i documents de cotitzacions TC1 i TC2
  • Confecció de declaracions de retencions IRPF per treball personal
  • Gestió de les relacions amb les Mútues d’Accidents de Treball
  • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació i altres prestacions del sistema de la Seguretat Social
  • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic)
  • Actes de Conciliació davant el SCI-CMAC, Inspeccions de Treball, recursos i actuacions judicials en matèria laboral.
  • Retribució i optimització de recursos humans
  • Expedients de Regulació d’Ocupació i reestructuracions de plantilla
x-DSC01715-s